Osadní výbor Kerhartice

 OV v Kerharticích

Členové Osadního výboru v Kerharticích zvolení na zasedání Zastupitelstva dne 14.2.2011:

Duffek Jan                        duffekjan@qmail.com
PaedDr. Faltysová Eva      zs.uoker@worldonline.cz
Bc.Hanusová Hana                 hanusova@tiscali.cz
Harapát Jaroslav                jharapat@seznam.cz
Jiřík Karel                         kareljirik@seznam.cz
Král Vladimír                    servis@elektron-expert.cz
Daniel Rössler                   rossler@vubas.cz


Copyright 2011 ov.kerhartice.com