Osadní výbor Kerhartice

Programové prohlášení OV v Kerharticích

ze dne 16.2.2011

Členové Osadního výboru v Kerharticích zvolení na zasedání Zastupitelstva dne 14.2.2011 se při svém prvním zasedání uskutečněném dne 16.2.2011 shodli na následujícím "Programovém prohlášení".

Cílem programového prohlášení je zabezpečit přenos informací z Kerhartic na Městský úřad, podávat takové podněty, které povedou k udržení a rozvoji Kerhartic co do oprav, služeb a investic. Snahou bude vytvářet a podporovat aktivity občanů Kerhartic.  

1.       Hospodaření

Pravomoce OV jsou v rámci financí velmi omezené. Pouze je možno rozdělovat případné přidělené prostředky a tím realizovat potřebná opatření. Snahou bude objektivně seřadit významnost požadavků občanů Kerhartic a snažit se případné další potřeby realizovat v rámci řádného rozpočtu Města Ústí nad Orlicí .

2.       Investice

  • a)       Protipovodňová opatření
  • b)       Stavební parcely
  • c)       Stavba nového nádraží
  • d)       Opravy kanalizace
  • e)       Opravy chodníků
  • f)        Přechody pro chodce
  • g)       Výstavba nového sportovního areálu s dětským koutkem
  • h)       Kamerový systém

3.       Rozvoj Kerhartic a pracovní příležitosti

a)       Navázat spolupráci a podporovat podnikatele na území Kerhartic
b)       Spolupráce s MŠ a ZŠ - podpora jejich činnosti a fungování

4.       Bydlení a místní doprava

a)       Vyhledávání pozemků pro novou výstavbu

b)       Udržet, případně zvýšit dopravní obslužnost

c)       Podpora výstavby nového přivaděče k nádraží a Kerharticím, podchod pod tratí pro pěší a cyklisty.

5.       Informovanost a komunikace

a)       Pravidelně informovat občany Kerhartic o činnosti OV prostřednictvím webu (www.kerhartice.com), nástěnky OV a informačních listin do schránek.

b)       Pravidelná veřejná zasedání OV, tematická (specializovaná) setkání se zástupci města, resp. dotčených organizací, přímá komunikace s občany Kerhartic.

6.       Bezpečnost

a)       Přímá spolupráce s Městskou policií a přiděleným strážníkem.

b)       Zasadit se o instalaci kamery napojené na pult centrální ochrany.

7.       Městem zřízené organizace a společnosti

a)       Komunikace s MŠ a ZŠ - pomoc při realizaci potřebných oprav a investic

b)       Komunikace s Domem pokojného stáří

c)       Knihovna 

8.       Kultura, sport, volný čas

Podpora činností místních sdružení s jejich aktivitami, případné další aktivity spojené přímo s Kerharticemi. Sport (T.J. Sokol, Fotbalový klub, OS Havlíček, jednotlivci)

9.       Životní prostředí

      a)       Sledovat a vyhodnocovat stav černých skládek, sběrových zvonů, znečištění ovzduší apod.
b)       Sledovat a vyhodnocovat stav hřbitova, ulic, chodníků, apod.
c)       Sledovat údržbu pozemků jejich vlastníky a spolupracovat na problémech.

OV v Kerharticích si vyhrazuje právo doplnění na základě požadavků občanů Kerhartic.

Duffek Jan
PaedDr. Faltysová Eva
Mgr. Hanusová Hana
Harapát Jaroslav
Jiřík Karel
Král Vladimír
Daniel RösslerCopyright 2011 ov.kerhartice.com