Osadní výbor Kerhartice
1.2.2012 Agroprojekcí Lítomyšl byla připravena kompletní dokumentace pro územní řízení. OV zajistil tyto podklady a dává je k dispozici k seznámení se všemi občany Kehrartic:
Technická zpráva
Podrobná situace
Katastrální mapa
Přikládáme i několik základních řezů:
Vzorový řez 1, Vzorový řez 2, Vzorový řez 3, Vzorový řez 4, Vzorový řez 5

Tady je slíbený zápis z posledního jednání na Městském úřadě za přítomnosti starosty, místostarosty a zástupce Povodí Labe.

Zápis z jednání o protipovodňových opatřeních v Ústí nad Orlicí dne16.2.2011
Přítomni:        Město Ústí n.O.          P.Hájek starosta, V.Fajt  místostarosta, J.Čepelka zastupitel, p.Polakovičová-MO

                        Povodí Labe               ing.Šebesta

                        Os.výbor Kerhartice   V.Král, D.Rössler

Na jednání se řešil stav protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí.zároveň se dohodly postupy při řešení dílčích a drobných zásahů do toku řeky.

Zvláště:                       -úpravy toku při podemílání břehů
                                   -nánosy naplavenin zvláště u firmy UO Tex
                                  
-rozšíření mostu u firmy UO Tex o jeden oblouk
                                   -velký projekt hráze ve vazbě na financování a souhlasy vlastníků

Úkoly vyplývající z jednání:
1.Město připraví dopis na Povodí Labe k úpravě současného toku (odstranění nánosů,narušených stromů ap)
      do 15.3. starosta
2.Město připraví dopis jako podnět k projektu na  úpravu toku a okolí jako dílčí opatření k řešení podemílání břehů,změny v úpravě šíře  toku, most ap
     
do 31.3. starosta
3.Připravit podnět k etapizaci velkého projektu na povodí Labe 
      do 30.3.Šťoviček,Fajt
4.Předložit městu dopracovaný  projekt ve fázi ke schválení v územním řízení
      
do 15.3. povodí Labe
5.Provést inventarizaci požadavků a jejich zapracování do projektu
      
do 15.4. Šťovíček
6.Pro jednání s vlastníky připravit podklady(souhlasy se stavbou,smlouvy apod.
            do 20.4 Povodí Labe,Šťovíček
7.Řešit financování velkého projektu
                                              
bez termínu povodí Labe,Čepelka
8.Příští jednání koncem dubna

                                                                       Zapsal:Fajt


Copyright 2011 ov.kerhartice.com