16

 

Osadní výbor Kerhartice
Nádraží Ústí nad Orlicí
20.5. OV se na svých zasedáních negativně vnímá navyšování pozemků kolem stavby nového nádraží. K tomuto pak zaslala stížnost na starostu města p.Hájka a obdržela od něho odpověď - viz. přílohy. Názor nechť si čtenář utvoří sám.
- dopis OV
- odpověď starosty

Vážení občané Kerhartic

Osadní výbor se v poslední době zabýval zřízením mimořádných ranních linek Kerhartice – ČD město, abychom vyhověli požadavkům cestujících, kteří by se mohli vyhnout špatné improvizované cestě kolem stavby nádraží.

Bohužel i přes intenzivní aktivitu v této oblasti, a ochotu uhradit kompletní náklady ze zdrojů našeho OV, se nám nepodařilo prosadit náš názor a Rada města na svých dvou zasedáních náš návrh zamítla.

Návrh termínu vyřízení oficiální linky, který by vyhovoval všem předpisům byl úředníky města stanoven na 22.4., avšak stále s podmínkou schválení Radou města, Zastupitelstvem a vyřízením všech licenčních formalit. Osadní výbor však tento návrh vyhodnotil jako nereálný právě z důvodu stanovených podmínek. OV učinil maximum pro to, aby přesvědčil zodpovědné osoby, a nemá důvod se domnívat, že by svůj názor byli schopni na potřetí změnit. Také odložený termín zřízení linky ztrácí význam – již bude světlo, improvizovaná stezka bude lépe schůdná a o prázdninách by se vytížení linky snížilo o cestující školní mládež.

Za problémy, které jsme Vám způsobili slibem dopravy se omlouváme.

 
V Ústí nad Orlicí dne 20.3.2014

18.3.Bohužel Rada města navrženou linku odmítla finančně podpořit. OV se snaží celou situaci řešit z vlastních prostředků - sledujte prosím další informace na našem webu. Pokud vše dobře dopadne, tak zítra bude k dispozici nový jízdní řád s platností od pondělí 24.března. Za potíže se omlouváme.
MIMOŘÁDNÁ LINKA KERHARTICE-ČD město

MIMOŘÁDNÁ MÍSTNÍ DOPRAVA

KERHARTICE – Nádraží ČD město

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Osadním výborem v Kerharticích z důvodu uzavření Hlavního nádraží ČD Ústí n.O., připravilo mimořádnou linku Kerhartice-ČD město se zkušebním provozem 19.3.-18.4.2014

Provoz bude zajištěn autodopravou p.Zářeckého prozatím malým autobusem pro 13 osob!

 Kerhartice-Ústí ČD město

Linka

I.

Linka

II.

Linka

III.

U Splavu

 4 57

 6 02

 7 02

Střed

 4 58

 6 03

 7 03

U Pošty

 4 59

 6 04

 7 04

Perla

 5 00

 6 05

 7 05

ČD město

 5 05

 6 10

 7 10

 

Jízdné (jednosměrné):

Dospělý 10,-

Děti a mládež 8,-

Důchodci 6,-

V průběhu prvních dní bude doprava vyhodnocována (počet cestujících) a případně přizpůsobena (změna velikosti autobusu, časy dopravy, apod.)

Prosíme o shovívavost, připomínky a náměty prosím směřujte na předsedu OV tel. 605250046, mail rossler@vubas.cz

www.ov.kerhartice.com

Informace k dopravní úpravě přejezdu u nádraží od 6. května 2013.


Tady lze shlédnout vizualizaci stavby nového nádraží v Ústí nad Orlicí - jedná se však o projekt, který byl v platnosti k 6.5.2010 a v současné době došlo k jeho úpravě spočívající především v zachování staré výpravní budovy.


Napsali o nás:


hlasování na: www.petice.net

Vážení občané,

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu řešení modernizace Ústeckého nádraží. Bohužel, sporem o zachování budovy nádraží, které vede občanské sdružení „Nádraží nedáme!“, se neustále oddaluje realizace připraveného projektu. Jelikož se občanů Kerhartic projekt bezprostředně týká, rozhodli jsme se podpořit naše požadavky peticí, kterou předáme 4.3.2011 do rukou ministra dopravy.

Jde nám především o tyto body:

1.       Bezpečnost – Apelujeme na urychlené řešení bezpečného přístupu pro pěší a cyklisty do Ústí nad Orlicí. Zejména pak pro děti, které tudy denně chodí do školy. Nechceme čekat, až se něco stane, chceme rizikům předcházet.

2.       Dopravní obslužnost – Kovový most u Perly byl stavěn jako provizorní a potřebám dopravní obslužnosti dávno nevyhovuje. Nejde jen o jeho technický stav, ale i nájezd pro větší vozidla a bezpečnost silničního provozu.

3.       Komfortní nástup a výstup při cestování vlakem – Důležitou součástí moderního cestování vlakem je i pohodlné nastupování a vystupování bez nutnosti překonávat výškovou bariéru.  Bohužel, stává se téměř denním rituálem, že na našem nádraží starší nebo nemocní občané jen s velkými obtížemi nastupují nebo vystupují z vlaku.

Nepřicházíme s žádnými novými požadavky, všechny zohledňuje a zcela řeší připravený a schválený projekt. Naším záměrem je především upozornit na komplikace, které nám, občanům Kerhartic, oddalováním realizace vznikají. Není čas na zpracování nových projektů, dodatečných návrhů a už není ani čas na trpělivé čekání, že se možná jednou najde řešení. Chceme žít už teď jako rovnoprávní občané města, ne odříznutí kolejemi a nedostatečnými přístupovými cestami, jako tomu je teď.

Aby naše požadavky měly dostatečnou váhu, žádáme Vás o podporu, kterou vyjádříte podpisem petice. Podpořte, prosím, naše společné zájmy.

Petici lze podepsat: v Pivnici u Kačera, v restauraci Na ranči, na webových stránkách www.petice.net a u členů osadního výboru:

PaedDr. Eva Faltysová, Daniel Rössler, Jan Duffek, Vladimír Král, Jaroslav Harapát, Karel Jiřík, Bc. Hana Hanusová

                                                                                                                             Osadní výbor Kerhartice


hlasování na: www.petice.net


Copyright 2011 ov.kerhartice.com