Osadní výbor

  Programové prohlášení

  Zápisy OV

  Nádraží

  Povodnová
opatrení

  Kontakt

 Fotogalerie

13.3.2018 Doplneny zápisy z jednání

21.4. 2017 Po case pridáváme poslední zápisy jednání. Vše probírané je v nich obsaženo.

20.5. 2015 Do fotogalerie byly pridánysnímky z pietního aktu organizovaném naší OV za spolupráce místní základní školou, které tímto dekujeme za pekné kulturní vystoupení.

20.5.2015 Omlouváme se za neaktualizaci stránek a doplnujeme chybející zápisy. Zároven prikládáme do složky Nádraží reakci p.starosty na naše pripomínky k navyšování pozemku v Kerharticích.
2014 V místních volbách byl znovu ustaven Osadní výbor. Z predchozího odešel z vlastního rozhodnutí Karel Jirík, kterému tímto dekujeme za ctyletou práci a za neho byla zvolena Eva Polakovicová.
2.6. Doplneny chybející zápisy OV z kvetna a cervna

Vážení obcané Kerhartic

Osadní výbor se v poslední dobe zabýval zrízením mimorádných ranních linek Kerhartice – CD mesto, abychom vyhoveli požadavkum cestujících, kterí by se mohli vyhnout špatné improvizované ceste kolem stavby nádraží.

Bohužel i pres intenzivní aktivitu v této oblasti, a ochotu uhradit kompletní náklady ze zdroju našeho OV, se nám nepodarilo prosadit náš názor a Rada mesta na svých dvou zasedáních náš návrh zamítla.

Návrh termínu vyrízení oficiální linky, který by vyhovoval všem predpisum byl úredníky mesta stanoven na 22.4., avšak stále s podmínkou schválení Radou mesta, Zastupitelstvem a vyrízením všech licencních formalit. Osadní výbor však tento návrh vyhodnotil jako nereálný práve z duvodu stanovených podmínek. OV ucinil maximum pro to, aby presvedcil zodpovedné osoby, a nemá duvod se domnívat, že by svuj názor byli schopni na potretí zmenit. Také odložený termín zrízení linky ztrácí význam – již bude svetlo, improvizovaná stezka bude lépe schudná a o prázdninách by se vytížení linky snížilo o cestující školní mládež.

Za problémy, které jsme Vám zpusobili slibem dopravy se omlouváme.

 

V Ústí nad Orlicí dne 20.3.2014

18.3. Bohužel Rada mesta navrženou linku odmítla financne podporit. OV se snaží celou situaci rešit z vlastních prostredku - sledujte prosím další informace na našem webu. Pokud vše dobre dopadne, tak zítra bude k dispozici nový jízdní rád s platností od pondelí 24.brezna. Za potíže se omlouváme.
16.3.2014 V odkazu "Nádraží" je informace ke zrízené nové lince Kerhartice - CD mesto!
- budeme prubežne informovat o dalším vývoji
15.3.2014 Doplneny chybející zápisy OV.
20.9.2013 Vloženy poslední dva zápisy OV.
20.5.2013 Vložen kvetnový zápis z jednání OV.
29.4.2013   OV se zúcastnil jednání o rešení dopravní situace na prejezdu u nádraží. Výstupem pak byla dohoda o docasné úprave - zákazu prujezdu mimo obcanu Kerhartic a Hrádku. Informace ZDE!
29.4.2013   Pozvánka na výstavu kerhartického meteoritu  ZDE!
29.4.2013   Vložen breznový a dubnový zápis.
12.3.2013  Zde je odkaz na fotogalerii nového nádraží :
http://www.denik.cz/galerie/vizualizace-nadrazi-ustinadorlici.html
12.3.2013  Vydán Kerhartický infolist - k náhledu ZDE!
10.2.2013 Vloženy zápisy z chybejících jednání
                  Priloženy upozornení pro obyvatele ulice Karpatské - kanalizace
16.9. 100 let kaple Povýšení svatého Kríže v Kerharticích - ve fotogalerii ZDE!
12.9. Vloženy zápisy z cervnového a záriového jednání.
14.5. Vloženy zápisy  posledních dvou jednání ze dne  26.3. a 3.5.2012
27.2. Vložen zápis z jednání konaného dne 21.2.2012
PROTIPOVODNOVÁ OPATRENÍ
Osadní výbor pripravil k náhledu základní dokumentaci k územnímu rízení protipovodnových opatrení v Kerharticích. Viz. odkaz. Nadále budeme zjištovat nové informace.
1.2. Vložen zápis z jednání konaného dne 22.11.2011
1.2. Vložen zápis z jednání konaného dne 18.1.2012
27.10. Vložen zápis z posledního jednání konaného dne 18.10.
27.10. Vložen zápis z posledního jednání konaného dne 13.9.
21.6. Vložen zápis z posledního jednání konaného dne 8.6.
Nová petice

Prohlášení OV v Kerharticích k petici "Chceme dustojné nádraží, ne zastávku":

OV v Kerharticích vyjadruje nesouhlas s vyhlášením petice "Chceme dustojné odbavení, ne zastávku" a považujeme její vyhlášení za neštastné. Uvedená petice nereflektuje stávající stav prípravy stavby nádraží a to predevším v oblasti financí. Tato petice prímo ohrožuje casový harmonogram zahájení stavby (jaro 2012) a tím i možnost financování stavby z fondu EU. Navrhujeme setkání u "kulatého stolu" zástupcum uvedené petice, našeho OV a predstavitelu mesta s cílem dosažení jednotného stanoviska obcanu Ústí nad Orlicí uplatnovaného vuci Ministerstvu dopravy, rep. dalším zainteresovaným stranám. Tríštení názoru ústeckých obcanu by mohlo ve svém dusledku znamenat v lepším prípade zdržení a v horším nerealizaci stavby nového nádraží v Ústí nad Orlicí.

Váš OV
11.dubna 2011
Ve složce zápisy OV jsou pridány z posledních dvou jednání. OV se snaží aktivne vstupovat nejen do níže zmíneného rešení stavby nového nádraží, ale v soucasné dobe pracujeme na urychleném rešení vycištení a úpravy koryta reky - viz. zápisy. Obracejte se na nás s ruznými dalšími pripomínkami a podnety.
Dekujeme.
Váš OV Kerhartice

Vážení prátelé,
 dnes tj. 11.3.2011 probehlo jednání s ministrem dopravy p. Bártou a ministrem kultury p. Besserem. Mestský úrad v cele s panem starostou Hájkem nám umožnil se zúcastnit pracovního jednání za což jim tímto vyjadrujeme podekování. Celé jednání se neslo v prátelském a konstruktivním duchu - páni ministri prijeli již s výsledky mezirezortní komise vedené p. Dianem. Prezentovaným výstupem bylo v zásade rozdelení stavby Ústeckého nádraží  na cást koridoru vc. nové výpravní budovy a cást opravy staré budovy nádraží. Zcela zásadní informací pak bylo, že obe tyto etapy budou realizovány nezávisle na sobe, tudíž cíl naší petice spocívající v urychleném zahájení stavby, byl splnen! Naše petice byla predána prímo do rukou obou ministru a zároven jsme jim vyjádrili své podekování za navržené rešení.  
 Naše cesta však tímto nekoncí, nadále jsme se rozhodli sbírat podpisy na naší petici. Mnozí se urcite zeptají proc, odpoved je vcelku jednoduchá, dokud neprobehne stavební rízení a nebude zahájena stavba, tak nemužeme mít jistotu. Nadále budeme sledovat všechny zainteresované strany a jejich postup, jakýkoli krok stranou znamenající zdržení stavby nového a bezpecného nádraží budeme dusledne stíhat. Dosud jsme se nevyhranovali petici "Nádraží nedáme!", nebot i jejich vedoucí cinitelé v cele s p.Kadrmanem podepsali naši petici, nicméne poslední prohlášení uvedené pro idnes.cz p.Jirím Suchomelem, predstavitelem uvedeného sdružení - cituji: "Je možné, že tam vznikne jen nádraží typove blízké zastávce." v nás vyvolává mírne receno rozporuplné pocity.  Slibujeme na tomto míste, že se pokusíme eliminovat snahy vedoucí ke snížení kvality odbavení cestujících z našeho nádraží - tedy ne ze zastávky.
 Prijmeme od Vás jakékoli pripomínky a podnety. Dekujeme za Vaši dosavadní podporu, která vyústila v celkový pocet  1000 podpisu.
 Váš OV.

"Je možné, že tam vznikne jen nádraží typove blízké zastávce," rekl dopravní expert Jirí Suchomel, který také patrí ke sdružení Nádraží nedáme!.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/ministri-chteji-zachovat-v-usti-stare-nadrazi-a-zaroven-i-postavit-nove-1a5-/pardubice-zpravy.asp?c=A110311_131509_pardubice-zpravy_meb

OSADNÍ VÝBOR V KERHARTICÍCH

Vážení spoluobcané,
     my clenové Osadního výboru v Kerharticích zvolení na zasedání Zastupitelstva dne 14. ledna 2011 si Vás dovolujeme touto cestou oslovit  a vytvorit na techto webových stránkách urcitý komunikacní portál.
     Veríme, že výrazne vetší otevrenost jak nás clenu OV, tak Vás obcanu Kerhartic (a veríme že nejen jich), prispeje k udržení a rozvoji naší cásti mesta.
     V jednotlivých záložkách Vám budeme predkládat veškeré zápisy ze svých jednání, dokumenty týkající se Kerhartic, prípadne specializovanou problematiku.
 
     Za celý OV Kerhartice budeme vdecni za Vaše názory, pripomínky a podnety, kterými se budeme zabývat a prosazovat na Zastupitelstvu mesta Ústí nad Orlicí.

     Váš Osadní výbor v Kerharticích.


Copyright 2011 ov.kerhartice.com